Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Citace: 385/2021 Sb. Částka: 170/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4947-4948 Rozeslána dne: 18. října 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Český statistický úřad
Datum přijetí: 14. října 2021 Datum účinnosti od: 18. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
89/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

385

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 14. října 2021

o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG


Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen "klasifikace CZ-DRG") zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, ve znění sdělení Českého statistického úřadu č. 253/2019 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 67/2020 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu č. 217/2021 Sb.

Klasifikace CZ-DRG (Czech - Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní lůžkové péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich hospitalizační pobyt.

Pro klasifikaci CZ-DRG verze 4.0 revize 1 se pro rok 2022 vydává:

1.
Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 4.0 revize 1, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 4.0 revize 1, a doprovodné metodické pokyny:

a.
Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

b.
Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,

c.
Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.

2.
Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 4.0 revize 1, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper, verze 4.0 revize 1, a doprovodné metodické pokyny:

a.
Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,

b.
Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,

c.
Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,

d.
Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,

e.
Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.

3.
Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 4.0 revize 1.

4.
Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 4.0 revize 1, a doprovodné metodické pokyny:

a.
Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

b.
Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,

c.
Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,

d.
Číselník relativních vah systému CZ-DRG.

Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací pro klasifikaci CZ-DRG.

Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci CZ-DRG, verze 4.0 revize 1, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG verze 4.0 revize 1 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart http://drg.uzis.cz.


Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.