Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Citace: 387/2021 Sb. Částka: 172/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4962 Rozeslána dne: 22. října 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 11. října 2021 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
108/2006 Sb.
Předpis mění:
98/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

387

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách


Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.:


Čl. I

V § 1 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, se za slovo "majetku" vkládají slova "podle právních předpisů upravujících účetnictví" a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.