Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 393/2021 Sb. Částka: 175/2021 Sb.
Na straně (od-do): 5018 Rozeslána dne: 22. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 15. října 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
21/2006 Sb.
Předpis mění:
36/2006 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

393

VYHLÁŠKA

ze dne 15. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 279/2019 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb., vyhlášky č. 389/2015 Sb., vyhlášky č. 411/2016 Sb., vyhlášky č. 409/2017 Sb., vyhlášky č. 265/2018 Sb., vyhlášky č. 316/2019 Sb. a vyhlášky č. 486/2020 Sb., se mění takto:

1. V části "Jihomoravský kraj", písm. q) se za slovo "Borač," vkládá slovo "Borovník,".

2. V části "Jihomoravský kraj", písm. s) se za slovo "Topolany," vkládá slovo "Tučapy,".

3. V části "Královéhradecký kraj", písm. e) se za slovo "Černožice," vkládá slovo "Čistěves,".

4. V části "Královéhradecký kraj", písm. g) se za slovo "Veliš," vkládá slovo "Vitiněves,".

5. V části "Královéhradecký kraj", písm. h) se za slova "Hřibiny-Ledská," vkládá slovo "Chleny,".

6. V části "Královéhradecký kraj", písm. m) se za slovo "Potštejna," vkládá slovo "Libel,".

7. V části "Olomoucký kraj", písm. i) se slovo "Přestavlky," zrušuje.

8. V části "Pardubický kraj", písm. d) se za slovo "Mrákotín," vkládá slovo "Načešice,".

9. V části "Pardubický kraj", písm. l) se za slovo "Chrastavec," vkládá slovo "Janůvky,".

10. V části "Plzeňský kraj", písm. b) se za slovo "Postřekov," vkládá slovo "Rybník," a za slovo "Stráž," se vkládá slovo "Tlumačov,".

11. V části "Plzeňský kraj", písm. i) se za slovo "Kyšice," vkládá slovo "Letkov,".

12. V části "Středočeský kraj", písm. b) se za slovo "Karlštejn," vkládá slovo "Koněprusy," a za slovo "Otročiněves," se vkládá slovo "Skuhrov,".

13. V části "Středočeský kraj", písm. i) se za slovo "úřady" vkládá slovo "Běleč,".

14. V části "Středočeský kraj", písm. q) se za slovo "úřady" vkládá slovo "Chlumín,".

15. V části "Středočeský kraj", písm. t) se za slovo "Tochovice," vkládá slovo "Třebsko,".

16. V části "Středočeský kraj", písm. v) se za slovo "Ondřejov," vkládá slovo "Petříkov,".

17. V části "Ústecký kraj", písm. a) se za slovo "Hrobčice," vkládá slovo "Ledvice,".

18. V části "Ústecký kraj", písm. h) se za slovo "Černiv," vkládá slovo "Čížkovice,".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:
Hamáček v. r.