Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
Citace: 49/2021 Sb. Částka: 49/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1100 Rozeslána dne: 17. března 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 17. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
90/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


V části první čl. I bodě 3 mají v § 3 odst. 2 na konci druhé věty místo slov "získá1.52mm>" správně být slova "získání vzorku". Odstavec 3 začíná na samostatném řádku.