Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
Citace: 122/2022 Sb. Částka: 61/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1268 Rozeslána dne: 20. května 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 11. května 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
95/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

122

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2022

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu
o absolvování základního kmene radiologického


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického bez odborného dohledu

a)
indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,

b)
indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c)
provádět skiagrafická vyšetření a vyšetření diagnostická skiaskopická, a to

1.
rentgenové vyšetření prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, cílené snímky a přehledné snímky lebky, krku a krční páteře, hrudní a bederní páteře, křížové kosti a křížokyčelních kloubů, pánve a kyčelního kloubu, ramenního kloubu, kostí a kloubů končetin, žeber a sterna, hrudníku, nitrohrudních orgánů,

2.
rentgenové vyšetření celé páteře jednou expozicí,

3.
rentgenové vyšetření kloubu drženými snímky,

4.
rentgenové vyšetření končetin měkkou snímkovací technikou,

5.
vyšetření dolních končetin vcelku jedním rentgenovým snímkem,

6.
rentgenové vyšetření břicha, jícnu, žaludku a duodena, hypotonickou duodenografii,

7.
pasáž trávicí trubicí, enteroklýzu, rentgenové vyšetření tlustého střeva,

8.
nitrožilní cholangiografii, cholecystografii, peroperační cholangiografii nebo t-drénem cholangiografii, nástřik drenážního katetru,

9.
vylučovací urografii, jednostrannou retrográdní pyelografii, jednostrannou antegrádní pyelografii,

10.
cystografii, cystouretrografii, retrográdní uretrografii,

11.
artrografii, tenografii, bursografii,

12.
fistulografii,

13.
skiaskopii,

d)
provádět ultrazvuková vyšetření, a to

1.
ultrazvukové vyšetření prsů včetně spádových uzlin,

2.
ultrazvukové vyšetření horní poloviny břicha,

3.
ultrazvukové vyšetření dolní poloviny břicha,

4.
ultrazvukové duplexní vyšetření pouze jedné cévy (vyšetření morfologické a dopplerovské),

5.
ultrazvukové duplexní vyšetření dvou a více cév (vyšetření morfologické a dopplerovské),

6.
ultrazvukové vyšetření muskuloskeletálního systému, měkkých tkání, včetně štítné žlázy, slinných žláz a lymfatických uzlin,

7.
dynamickou kavernosografii.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.