Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Citace: 204/2022 Sb. Částka: 92/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2455 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 29. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

204

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima


Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:


§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 620 Kč.


§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 250 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně

a)
3 840 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

b)
3 320 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

c)
2 900 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

d)
2 360 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.


§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 980 Kč.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.


Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.