Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Citace: 251/2023 Sb. Částka: 115/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3037-3041 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 13. července 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2025
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
455/1991 Sb.; 338/1992 Sb.; 235/2004 Sb.; 256/2004 Sb.; 256/2013 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 361/0

Text předpisu:

251

ZÁKON

ze dne 13. července 2023,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna živnostenského zákona

Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 129/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 244/2022 Sb., zákona č. 416/2022 Sb., zákona č. 429/2022 Sb. a zákona č. 431/2022 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách" text ve sloupci 1 zní:

"Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených*)".

2. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených" text ve sloupci 2 zní:

"a)
vysokoškolské vzdělání,

b)
vyšší odborné vzdělání a 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti,

c)
střední vzdělání s maturitní zkouškou a 2 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti,

d)
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti,

e)
osvědčení o získání profesní kvalifikace Aukcionář, dražebník podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání**), nebo

f)
doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m)".

3. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání "Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených" text ve sloupci 3 zní:

"*) zákon č. 250/2023 Sb., o veřejných dražbách

**) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů".

4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání

"Provádění veřejných dražeb
- dobrovolných
- nedobrovolných" text ve sloupci 1 zní:
"Provádění nucených dražeb".

5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání

"Provádění nucených dražeb" text ve sloupci 2 zní:

"a)
vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti,

b)
vyšší odborné vzdělání a 4 roky praxe v dražební nebo realitní činnosti,

c)
střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti,

d)
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v dražební nebo realitní činnosti,

e)
osvědčení o získání profesní kvalifikace Aukcionář, dražebník podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*), nebo

f)
doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m)".

6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání "Provádění nucených dražeb" text ve sloupci 5 zní:

"§ 33 zákona č. 250/2023 Sb., o veřejných dražbách
*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných" v úplném rozsahu podle přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat vázanou živnost "Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených" a koncesovanou živnost "Provádění nucených dražeb" podle příloh č. 2 a 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných" v částečném rozsahu předmětu podnikání "Provádění veřejných dražeb - nedobrovolných" podle přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat vázanou živnost "Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených" a koncesovanou živnost "Provádění nucených dražeb" podle příloh č. 2 a 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad na žádost podnikatele nebo při první změně údajů oznámené podnikatelem podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných" v částečném rozsahu předmětu podnikání "Provádění veřejných dražeb dobrovolných" podle přílohy č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat vázanou živnost "Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených" podle přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Podnikatel, kterému ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách" podle přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat vázanou živnost "Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených" podle přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Živnostenský úřad provede zápis změny údajů do živnostenského rejstříku podle bodů 1 až 4 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Úkony provedené podle bodů 1 a 2 nepodléhají správnímu poplatku.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí

Čl. III

V § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 23/2015 Sb., odstavec 12 zní:

"(12) Nepřešlo-li do 31. prosince zdaňovacího období vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, je poplatník za nemovitou věc povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě vydražitelem nebo předražitelem.".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí vzniklé v souvislosti s vydražením nemovité věci podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. V

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., zákona č. 283/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 355/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona č. 366/2022 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 písm. a) se slova "podle § 13 odst. 1," nahrazují slovy "tohoto zboží, nebo".

2. V § 21 odst. 1 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s vydražením podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. VII

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 204/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb. a zákona č. 96/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 2 a 10 se slovo "přiměřeně" zrušuje.

2. V § 33 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "nebo pokud z povahy věci nevyplývá jinak".

3. V § 33 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Při nucené dražbě investičních cenných papírů zajistí dražebník cenných papírů ocenění předmětu nucené dražby obvyklou cenou. Přesahuje-li vyvolávací cena předmětu nucené dražby 100 000 Kč, musí být jeho obvyklá cena stanovena znaleckým posudkem. Dražebník cenných papírů uveřejní tento znalecký posudek nebo, nepřesahuje-li vyvolávací cena předmětu nucené dražby 100 000 Kč, jiný doklad o ocenění na svých internetových stránkách po dobu nejméně jednoho roku. Dražebník cenných papírů zašle dražební vyhlášku obsahující obvyklou cenu předmětu nucené dražby ve lhůtách stanovených zákonem upravujícím veřejné dražby také České národní bance.

(6) Jestliže je předmětem veřejné dražby cenných papírů zaknihovaný cenný papír, zaregistruje osoba vedoucí evidenci cenných papírů převod vlastnického práva k zaknihovanému cennému papíru na vydražitele na základě potvrzení o uzavření kupní smlouvy příklepem na příkaz dražebníka cenných papírů nebo vydražitele. U cenného papíru na řad dražebník cenných papírů vyznačí na cenném papíru převod vlastnického práva na vydražitele. Ustanovení § 1103 a 1104 občanského zákoníku, s výjimkou § 1103 odst. 2 věty druhé, se nepoužijí.".

4. V § 33 odst. 7 se za slova "papírů, dražebník" vkládají slova "cenných papírů".

5. V § 33 odst. 8 se slova "Nedobrovolnou veřejnou" nahrazují slovem "Nucenou".

6. V § 33 odst. 9 úvodní část ustanovení zní: "Česká národní banka zašle Ministerstvu pro místní rozvoj za účelem uveřejnění v centrální evidenci veřejných dražeb tyto údaje o dražebníkovi cenných papírů:".

7. V § 33 odst. 9 písm. b) se slovo "a" nahrazuje čárkou.

8. V § 33 odst. 9 písmeno c) zní:

"c)
datum vzniku oprávnění organizovat veřejné dražby cenných papírů,".

9. V § 33 se na konci odstavce 9 doplňují písmena d) a e), která znějí:

"d)
datum pozastavení oprávnění organizovat veřejné dražby cenných papírů a dobu jeho trvání a

e)
datum zániku oprávnění organizovat veřejné dražby cenných papírů.".


Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Veřejné dražby a opakované dražby cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů konané na základě smlouvy o provedení dražby nebo opakované dražby uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle § 33 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na práva a povinnosti související s veřejnou dražbou a opakovanou dražbou cenných papírů nebo jiných investičních nástrojů konanou na základě smlouvy o provedení dražby nebo opakované dražby uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 33 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST PÁTÁ

Změna katastrálního zákona

Čl. IX

V § 23 odst. 1 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se slova "dražby nedobrovolné" nahrazují slovy "nucené dražby".


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.


Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.