Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
Citace: 288/2023 Sb. Částka: 135//2023 Sb.
Na straně (od-do): 492 Rozeslána dne: 22. září 2023
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 13. září 2023 Datum účinnosti od: 1. ledna 2024
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
592/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. září 2023

o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024


Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 260/2022 Sb.:


§ 1

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění plátcem pojistného stát, se na rok 2024 stanoví ve výši 15 440 Kč na kalendářní měsíc.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr financí
Ing. Stanjura v. r.