Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023
Citace: 290/2023 Sb. Částka: 135//2023 Sb.
Na straně (od-do): 4094 Rozeslána dne: 22. září 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 18. září 2023 Datum účinnosti od: 22. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
491/2001 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

290

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 18. září 2023

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 16. září 2023


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023.

Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 116/2023 Sb., č. 129/2023 Sb., č. 158/2023 Sb. a č. 164/2023 Sb. se dne 16. září 2023 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:

10


b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:

3 850


c)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

2 054


d)
celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:

70

v tom podle volebních stran:
80 Nezávislý kandidát

1

90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem

69


e)
seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):

seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

Středočeský kraj

Všesulov, okres Rakovník

seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.