Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o dvoustranné spolupráci v oblasti obrany
Citace: 25/2023 Sb.m.s. Částka: 18/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7858-7866 Rozeslána dne: 28. července 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 13. ledna 2022 Datum vstupu v platnost: 9. června 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 2022 byla v Montevideu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o dvoustranné spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 9. června 2023.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


(Dohoda není v digitální podobě)