Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2014 Sb. m. s.
Citace: 26/2023 Sb.m.s. Částka: 18/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7867 Rozeslána dne: 28. července 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: . července Datum vstupu v platnost: 28. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
67/2014 Sb.m.s.
Předpis ruší:

Text předpisu:

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2014 Sb. m. s.


Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje změnu sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2014 Sb. m. s.

První a druhý odstavec sdělení č. 67/2014 Sb. m. s. zní:

"Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou Velvyslanectví České republiky v Canbeře ze dne 20. června 2023 informovala česká strana novozélandskou stranu o úpravě počtu vízových úřadů, na nichž mohou žadatelé z Nového Zélandu požádat o vízum podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu1), podepsané v Praze dne 11. října 2004.

Vízová oddělení Velvyslanectví České republiky v Berlíně a Velvyslanectví České republiky v Bruselu byla uzavřena a vízová agenda se od 1. května 2023 zpracovává ve vízovém centru Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech. Občané Nového Zélandu tak mohou podat žádost o vízum podle Dohody na Velvyslanectví České republiky v Londýně, na Generálním konzulátu České republiky v Sydney a na Generálním konzulátu České republiky v Drážďanech."


____________________________________________________________
1)
Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná v Praze dne 11. října 2004, byla vyhlášena pod č. 93/2005 Sb. m. s.