Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
Citace: 28/2023 Sb.m.s. Částka: 19/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7891-7901 Rozeslána dne: 28. července 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 24. ledna 2022 Datum vstupu v platnost: 12. června 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. ledna 2022 byla v Dubaji podepsána Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 12. června 2023.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Dohoda není v digitální podobě)