Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 1980 a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě z 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991
Citace: 31/2023 Sb.m.s. Částka: 22/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 7946-7957 Rozeslána dne: 11. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 14. srpna 2019 Datum vstupu v platnost: 16. srpna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. ledna 2014 a 14. srpna 2019 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 19801) a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě z 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991.

Dohoda vstoupila v platnost dne 16. srpna 2019.

Ruské znění české nóty a její překlad do českého jazyka a ruské znění ruské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

(Nóta není v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Sjednání Dohody bylo oznámeno ve Sbírce zákonů v částce 9 z roku 1981.