Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě českého autentického znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
Citace: 33/2023 Sb.m.s. Částka: 23/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 8057 Rozeslána dne: 22. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 12. července 2023 Datum vstupu v platnost: 12. července 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
83/1973 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 4. července 2023 a 12. července 2023 bylo opraveno české autentické znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou, podepsané ve Varšavě dne 9. června 19721).

Na konci článku 35 se slova "vysílajícího státu" nahrazují slovy "přijímajícího státu".


____________________________________________________________
1)
Konzulární úmluva byla vyhlášena pod č. 83/1973 Sb.