Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m.s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD č. 596
Citace: 35/2023 Sb.m.s. Částka: 23/2023 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 8059 Rozeslána dne: 22. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: . srpna Datum vstupu v platnost: 22. srpna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
73/2013 Sb. m.s.
Předpis ruší:

Text předpisu:

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 73/2013 Sb. m. s.


Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596.

Ve druhém odstavci se zrušuje tečka na konci věty a vkládá se text "a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Dohody Českou republikou."

Třetí odstavec se zrušuje.

Ve čtvrtém odstavci se za datum "27. června 2012" vkládá tečka a zbytek věty se zrušuje.