Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb.
Citace: 119/2023 Sb. Částka: 119/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3166 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 25. srpna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
244/2023 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb.,
o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací
poskytovaných zpracovateli posudku


V částce 112/2023 Sb. název vyhlášky č. 244 na straně 2975 správně zní:

"VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2023,

kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace
a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku".