Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2016 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

104 270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
206/2010 Sb.
103 266/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
296/2015 Sb.
102 264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
141/1961 Sb.; 174/1968 Sb.; 44/1988 Sb.; 505/1990 Sb.; 18/1997 Sb.; 218/2000 Sb.; 219/2000 Sb.; 12/2002 Sb.; 634/2004 Sb.; 183/2006 Sb.; 262/2006 Sb.; 372/2011 Sb.; 373/2011 Sb.
101 259/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
222/1995 Sb.
101 262/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
102/2012 Sb.
100 258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
64/1986 Sb.; 455/1991 Sb.; 549/1991 Sb.; 21/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 6/1993 Sb.; 216/1994 Sb.; 96/1993 Sb.; 87/1995 Sb.; 634/2004 Sb.; 284/2009 Sb.; 408/2010 Sb.
99 253/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
77/1997 Sb.
99 254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
340/2013 Sb.
99 255/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25/2008 Sb.
99 256/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
100/2001 Sb.
98 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
67/1993 Sb.; 290/1993 Sb.; 82/1995 Sb.; 237/1995 Sb.; 289/1995 Sb.; 168/1999 Sb.; 360/1999 Sb.; 29/2000 Sb.; 121/2000 Sb.; 132/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 361/2000 Sb.; 370/2000 Sb.; 164/2001 Sb.; 254/2001 Sb.; 265/2001 Sb.; 273/2001 Sb.; 274/2001 Sb.; 312/2001 Sb.; 6/2002 Sb.; 62/2002 Sb.; 78/2002 Sb.; 216/2002 Sb.; 259/2002 Sb.; 311/2002 Sb.; 320/2002 Sb.; 218/2003 Sb.; 274/2003 Sb.; 362/2003 Sb.; 47/2004 Sb.; 436/2004 Sb.; 501/2004 Sb.; 559/2004 Sb.; 586/2004 Sb.; 95/2005 Sb.; 379/2005 Sb.; 392/2005 Sb.; 411/2005 Sb.; 57/2006 Sb.; 76/2006 Sb.; 80/2006 Sb.; 115/2006 Sb.; 134/2006 Sb.; 181/2006 Sb.; 213/2006 Sb.; 216/2006 Sb.; 225/2006 Sb.; 226/2006 Sb.; 215/2007 Sb.; 376/2007 Sb.; 129/2008 Sb.; 274/2008 Sb.; 309/2008 Sb.; 314/2008 Sb.; 484/2008 Sb.; 41/2009 Sb.; 52/2009 Sb.; 306/2009 Sb.; 346/2009 Sb.; 150/2010 Sb.; 199/2010 Sb.; 133/2011 Sb.; 366/2011 Sb.; 142/2012 Sb.; 237/2012 Sb.; 390/2012 Sb.; 494/2012 Sb.; 102/2013 Sb.; 300/2013 Sb.; 306/2013 Sb.; 308/2013 Sb.; 204/2015 Sb.
98 252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
84/1990 Sb.
95 242/2016 Sb. Zákon celní zákon
35/1993 Sb.; 113/1997 Sb.; 256/2000 Sb.; 265/2001 Sb.; 354/2003 Sb.; 413/2005 Sb.; 79/2006 Sb.; 267/2006 Sb.; 342/2006 Sb.; 170/2007 Sb.; 296/2007 Sb.; 41/2009 Sb.; 218/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 104/2011 Sb.; 457/2011 Sb.; 18/2012 Sb.; 308/2013 Sb.; 344/2013 Sb.; 360/2014 Sb.
95 243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
141/1961 Sb.; 61/1988 Sb.; 358/1992 Sb.; 539/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 38/1994 Sb.; 71/1994 Sb.; 89/1995 Sb.; 13/1997 Sb.; 61/1997 Sb.; 167/1998 Sb.; 166/1999 Sb.; 310/1999 Sb.; 63/2000 Sb.; 99/2000 Sb.; 122/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 56/2001 Sb.; 102/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 449/2001 Sb.; 477/2001 Sb.; 146/2002 Sb.; 214/2002 Sb.; 281/2002 Sb.; 149/2003 Sb.; 219/2003 Sb.; 353/2003 Sb.; 440/2003 Sb.; 78/2004 Sb.; 99/2004 Sb.; 100/2004 Sb.; 235/2004 Sb.; 254/2004 Sb.; 326/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 594/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 228/2005 Sb.; 378/2007 Sb.; 253/2008 Sb.; 456/2011 Sb.; 17/2012 Sb.; 307/2013 Sb.; 120/2002 Sb.
92 235/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
262/2012 Sb.
92 236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
79/2007 Sb.; 309/2014 Sb.; 50/2015 Sb.; 75/2015 Sb.; 76/2015 Sb.
92 237/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
197/2015 Sb.;