Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2019 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

3 6/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb.
3 7/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
358/1992 Sb.
2 3/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
154/2000 Sb.
2 4/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
353/2003 Sb.
2 5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
277/2013 Sb.; 370/2017 Sb.