Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2017 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

16 46/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
463/2013 Sb.
15 42/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
153/2005 Sb.
15 43/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
154/2005 Sb.
15 44/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
137/2015 Sb.
13 40/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb.
12 36/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
29/2016 Sb.; 147/2008 Sb.; 53/2009 Sb.
11 33/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
235/2004 Sb.
8 24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
2/1969 Sb.; 451/1991 Sb.; 551/1991 Sb.; 582/1991 Sb.; 280/1992 Sb.; 589/1992 Sb.; 155/1995 Sb.; 236/1995 Sb.; 111/1998 Sb.; 309/1999 Sb.; 218/2000 Sb.; 243/2000 Sb.; 248/2000 Sb.; 250/2000 Sb.; 420/2004 Sb.; 435/2004 Sb.; 341/2005 Sb.; 187/2006 Sb.; 234/2014 Sb.
8 26/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
321/2004 Sb.; 252/1997 Sb.; 110/1997 Sb.; 146/2002 Sb.; 40/1995 Sb.
6 17/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
74/2015 Sb.
6 18/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
76/2015 Sb.
6 19/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
185/2015 Sb.