Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2021 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

80 189/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
247/1995 Sb.
80 190/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
104/2000 Sb.
80 191/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
247/2000 Sb.
80 192/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb.; 99/1963 Sb.; 292/2013 Sb.
78 187/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
62/2015 Sb.
77 184/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
463/2013 Sb.
76 182/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
121/2021 Sb.
76 183/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
438/2020 Sb.
75 180/2021 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
196/2001 Sb.; 323/2013 Sb.
75 181/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
226/2019 Sb.
74 179/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
39/2012 Sb.
73 177/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
308/2004 Sb.; 239/2007 Sb.; 112/2008 Sb.; 147/2008 Sb.; 318/2008 Sb.; 53/2009 Sb.; 50/2015 Sb.; 73/2015 Sb.; 74/2015 Sb.; 75/2015 Sb.; 76/2015 Sb.; 185/2015 Sb.; 29/2016 Sb.; 48/2017 Sb.; 43/2018 Sb.; 44/2018 Sb.; 330/2019 Sb.; 331/2019 Sb.;
71 174/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
110/1997 Sb.; 146/2002 Sb.; 21/1992 Sb.; 134/2016 Sb.; 40/1995 Sb.
70 173/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
438/2020 Sb.
69 172/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
305/2020 Sb.
67 165/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
84/2005 Sb.
66 163/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
30/2017 Sb.