Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2017 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

66 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
141/1961 Sb.; 36/1967 Sb.; 64/1986 Sb.; 20/1987 Sb.; 44/1988 Sb.; 61/1988 Sb.; 62/1988 Sb.; 84/1990 Sb.; 505/1990 Sb.; 526/1990 Sb.; 527/1990 Sb.; 231/1991 Sb.; 282/1991 Sb.; 424/1991 Sb.; 451/1991 Sb.; 455/1991 Sb.; 529/1991 Sb.; 551/1991 Sb.; 553/1991 Sb.; 563/1991 Sb.; 582/1991 Sb.; 17/1992 Sb.; 21/1992 Sb.; 114/1992 Sb.; 126/1992 Sb.; 229/1992 Sb.; 246/1992 Sb.; 279/1992 Sb.; 280/1992 Sb.; 334/1992 Sb.; 478/1992 Sb.; 539/1992 Sb.; 555/1992 Sb.; 589/1992 Sb.; 592/1992 Sb.; 634/1992 Sb.; 6/1993 Sb.; 96/1993 Sb.; 97/1993 Sb.; 38/1994 Sb.; 42/1994 Sb.; 71/1994 Sb.; 200/1994 Sb.; 266/1994 Sb.; 269/1994 Sb.; 37/1995 Sb.; 40/1995 Sb.; 87/1995 Sb.; 89/1995 Sb.; 114/1995 Sb.; 117/1995 Sb.; 289/1995 Sb.; 91/1996 Sb.; 97/1996 Sb.; 13/1997 Sb.; 19/1997 Sb.; 22/1997 Sb.; 48/1997 Sb.; 49/1997 Sb.; 61/1997 Sb.; 110/1997 Sb; 252/1997 Sb.; 15/1998 Sb.; 111/1998 Sb.; 156/1998 Sb.; 167/1998 Sb.; 159/1999 Sb.; 166/1999 Sb.; 168/1999 Sb.; 189/1999 Sb.; 219/1999 Sb.; 221/1999 Sb.; 222/1999 Sb.; 325/1999 Sb.; 326/1999 Sb.; 328/1999 Sb.; 329/1999 Sb.; 359/1999 Sb.; 29/2000 Sb.; 46/2000 Sb.; 61/2000 Sb.; 101/2000 Sb.; 121/2000 Sb.; 122/2000 Sb.; 128/2000 Sb.; 129/2000 Sb.; 131/2000 Sb.; 133/2000 Sb.; 154/2000 Sb.; 156/2000 Sb.; 158/2000 Sb.; 207/2000 Sb.; 239/2000 Sb.; 240/2000 Sb.; 241/2000 Sb.; 242/2000 Sb.; 247/2000 Sb.; 250/2000 Sb.; 256/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 301/2000 Sb.; 361/2000 Sb.; 365/2000 Sb.; 406/2000 Sb.; 408/2000 Sb.; 458/2000 Sb.; 56/2001 Sb.; 101/2001 Sb.; 102/2001 Sb.; 115/2001 Sb.; 117/2001 Sb.; 120/2001 Sb.; 143/2001 Sb.; 164/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 231/2001 Sb.; 254/2001 Sb.; 257/2001 Sb.; 274/2001 Sb.; 312/2001 Sb.; 320/2001 Sb.; 352/2001 Sb.; 449/2001 Sb.; 477/2001 Sb.; 76/2002 Sb.; 119/2002 Sb.; 146/2002 Sb.; 147/2002 Sb.; 150/2002 Sb.; 214/2002 Sb.; 281/2002 Sb.; 285/2002 Sb.; 312/2002 Sb.; 148/2003 Sb.; 149/2003 Sb.; 162/2003 Sb.; 219/2003 Sb.; 276/2003 Sb.; 353/2003 Sb.; 361/2003 Sb.; 440/2003 Sb.; 441/2003 Sb.; 38/2004 Sb.; 78/2004 Sb.; 95/2004 Sb.; 96/2004 Sb.; 99/2004 Sb.; 100/2004 Sb.; 122/2004 Sb.; 190/2004 Sb.; 215/2004 Sb.; 254/2004 Sb.; 256/2004 Sb.; 321/2004 Sb.; 326/2004 Sb.; 420/2004 Sb.; 435/2004 Sb.; 480/2004 Sb.; 499/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 585/2004 Sb.; 594/2004 Sb.; 127/2005 Sb.; 206/2005 Sb.; 228/2005 Sb.; 341/2005 Sb.; 377/2005 Sb.; 412/2005 Sb.; 69/2006 Sb.; 108/2006 Sb.; 111/2006 Sb.; 159/2006 Sb.; 179/2006 Sb.; 182/2006 Sb.; 183/2006 Sb.; 187/2006 Sb.; 227/2006 Sb.; 247/2006 Sb.; 312/2006 Sb.; 319/2006 Sb.; 340/2006 Sb.; 261/2007 Sb.; 378/2007 Sb.; 25/2008 Sb.; 38/2008 Sb.; 104/2008 Sb.; 167/2008 Sb.; 253/2008 Sb.; 273/2008 Sb.; 296/2008 Sb.; 300/2008 Sb.; 93/2009 Sb.; 157/2009 Sb.; 277/2009 Sb.; 284/2009 Sb.; 395/2009 Sb.; 132/2010 Sb.; 194/2010 Sb.; 136/2011 Sb.; 213/2011 Sb.; 329/2011 Sb.; 341/2011 Sb.; 350/2011 Sb.; 372/2011 Sb.; 373/2011 Sb.; 374/2011 Sb.; 418/2011 Sb.; 426/2011 Sb.; 427/2011 Sb.; 17/2012 Sb.; 73/2012 Sb.; 85/2012 Sb.; 165/2012 Sb.; 201/2012 Sb.; 202/2012 Sb.; 255/2012 Sb.; 383/2012 Sb.; 496/2012 Sb.; 70/2013 Sb.; 83/2013 Sb.; 226/2013 Sb.; 229/2013 Sb.; 240/2013 Sb.; 256/2013 Sb.; 272/2013 Sb.; 277/2013 Sb.; 300/2013 Sb.; 307/2013 Sb.; 181/2014 Sb.; 247/2014 Sb.; 259/2014 Sb.; 268/2014 Sb.; 355/2014 Sb.; 224/2015 Sb.; 320/2015 Sb.; 374/2015 Sb.; 376/2015 Sb.; 90/2016 Sb.; 112/2016 Sb.; 134/2016 Sb.; 186/2016 Sb.; 191/2016 Sb.; 223/2016 Sb.; 242/2016 Sb.; 257/2016 Sb.; 263/2016 Sb.; 297/2016 Sb.; 300/2016 Sb.; 65/2017 Sb.; 324/2016 Sb.; 25/2017 Sb.;
65 178/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
278/2008 Sb.
65 179/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
370/2002 Sb.
65 180/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
360/2010 Sb.
64 175/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
59/2015 Sb.
64 177/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
449/2006 Sb.
63 173/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
512/2002 Sb.
62 171/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
210/2012 Sb.
61 170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
586/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 235/2004 Sb.; 565/1990 Sb.; 634/2004 Sb.; 280/2009 Sb.; 355/2014 Sb.
60 168/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb.
59 166/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
23/1994 Sb.
59 167/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
422/2008 Sb.
57 163/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
355/2006 Sb.