Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2019 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 6, rozeslaná dne 18. ledna 2019
11. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
12. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
13. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
14. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
15. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Částka 5, rozeslaná dne 18. ledna 2019
10. Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
Částka 4, rozeslaná dne 17. ledna 2019
9. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Částka 3, rozeslaná dne 17. ledna 2019
6. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
7. Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
8. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Částka 2, rozeslaná dne 10. ledna 2019
3. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Částka 1, rozeslaná dne 7. ledna 2019
1. Nařízení vlády o oborech státní služby
2. Vyhláška o evidenci krytých bloků