Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2017 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 5, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
14. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
15. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
16. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 4, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
12. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
13. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Částka 3, rozeslaná dne 20. ledna 2017
10. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
11. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Částka 2, rozeslaná dne 13. ledna 2017
8. Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
9. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Sděˆlení Ministerstva vnitra o opravˆě tiskové‚ chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.
Částka 1, rozeslaná dne 9. ledna 2017
1. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
5. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
6. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
7. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.