Monitorování závěrečné fáze legislativního procesu:
Na tuto stránku přicházejí zdola návrhy zákonů schválené ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně. Pokračují pak směrem nahoru projednáváním v Senátu a podpisem prezidentem. Po celou dobu monitorování jsou doprovázeny čísly sněmovního a senátního tisku s možnými odkazy na texty návrhu. Schválené a podepsané návrhy odejdou mimo tuto stránku a záhy se objeví na stránce Nové předpisy s již přiděleným Sbírkovým číslem.
(V případě zájmu o podrobnosti - odkaz na stránky Poslanecké sněmovny nebo Senátu, kde lze nalézt i ostatní sněmovní nebo senátní tisky)
Vysvětlivky k tabulce:
Odkazy ve sloupci "Číslo sněmovního tisku" vedou k textu původnímu návrhu zákona, který obsahuje důvodovou zprávu.
Odkazy ve sloupci "Číslo senátního tisku" vedou ke znění zákona, které obsahuje zapracované pozměňovací návrhy Poslanecké sněmovny a o kterém jedná Senát. Pokud ten nemá pozměňovací návrhy, potom toto znění jde k podpisu prezidenta.(Vzhledem k malému zájmu bude tato stránka zrušena)

Veškeré informace potřebné k monitorování závěrečné fáze legislativního procesu jsou dostupné na webových stránkách obou komor Sněmovny !