Tyto stránky obsahují předpisy vydávané v Cenovém věstníku Ministerstva financí České republiky od roku 1999.

Cenový věstník vydává jako svůj publikační prostředek Ministerstvo financí. Cenový věstník obsahuje především:

rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí zařazuje jednotlivé druhy zboží a služeb do "Seznamu zboží s regulovanými cenami" vydávaného podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
všechny změny doplnění "Seznamu zboží s regulovanými cenami", k nimž dochází v průběhu kalendářního roku
všechna rozhodnutí o cenách, které Ministerstvo financí stanovilo v rámci „Seznamu zboží s regulovanými cenami„ nebo na jeho základě
pokyny Ministerstva financí ke zpracování a předkládání návrhů úředně stanovených maximálních cen
úplné znění cenových a oceňovacích předpisů včetně jejich komentářů
pravidelné rubriky odpovědí k nejčastějším dotazům k cenovým a oceňovacím předpisům
informace a rozhodnutí ostatních ústředních cenových orgánů
přehledy cenových kontrolních orgánů o pravomocných rozhodnutích o uložených pokutách za porušení cenových předpisů
obecně závazné vyhlášky obcí o vydání cenových map stavebních pozemků
opatření Ministerstva financí vztahující se k cenové problematice zejména z oblasti účetnictví, přímých a nepřímých daní, majetkových daní, státního rozpočtu a kapitálového trhu
Zařazování plných textů těchto předpisů trvá déle než v případě Sbírky zákonů, protože zdrojové PDF soubory jsou na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňovány s měsíčním zpožděním.

Pokud jsou v Cenovém věstníku přetiskovány předpisy ze Sbírky zákonů, jsou tyto předpisy většinou přebírány z archivu Sbírky zákonů, a to včetně původní typografické úpravy.


Informace Ministerstva financí ze dne 14.1.2015:

Ministerstvo financí upozorňuje, že na základě přijetí zákona č. 353/2014 Sb., kterým se mění zákon č.526/1990 S., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a který nabývá účinnosti dne 15. 1. 2015, nebude již Cenový věstník distribuován v listinné podobě přes SEVT a.s. Cenový věstník bude zveřejňován nově na portálu státní správy a na internetových stránkách Ministerstva financí tak, jak tomu bylo doposud.

pozn. zpracovatele: Na stránkách www.sbirka.cz resp. www.sbirka.com bude Cenový věstník dostupný i nadále ve formátu HTML.