LEGISLATIVA EU

Místo odkazu na server EUROLEG nabízíme odkaz na nejčastěji doporučovanou stránku

informačního serveru Legislativy EU - EUR-LEX (volně přístupný), který obsahuje

odkazy na původní zdroj legislativy EU - Úřední věstník Evropské unie/ OFFICIAL JOURNAL

a na stránky umožňující vyhledání libovolného předpisu EU.Náš server EUROLEG ukončí svou činnost koncem roku 2007. Dlouho před naším vstupem do EU jsme zde přinášeli překlady názvů předpisů EU do češtiny (nyní je vše dostupné v češtině), po našem vstupu jsme ještě vyčkávali, jestli volný vstup do informačních serverů EU je konečný. Zdá se, že ano a tudíž další provoz serveru Euroleg je už nadbytečný.