Tyto stránky obsahují předpisy vydávané ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí České republiky od roku 1991.

Zařazování plných textů těchto předpisů trvá déle než v případě Sbírky zákonů, protože zdrojové PDF soubory jsou na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňovány se zpožděním.

V případě Finančního zpravodaje nejsou zpracovávána tzv. aktualizovaná znění tvořená texty předpisů se zapracovanými novelami. Důvodem je skutečnost, že původní předpis nebývá často dostupný, ačkoli všechny následující novely jsou dostupné.

Pokud jsou ve Finančním zpravodaji přetiskovány předpisy ze Sbírky zákonů, jsou tyto předpisy většinou přebírány z archivu Sbírky zákonů, a to včetně původní typografické úpravy.


Informace Ministerstva financí ze dne 6.11.2015:

Ministerstvo financí za účelem úspory nákladů, zjednodušení a zejména urychlení procesu vytváření Finančního zpravodaje upustilo od vydávání a distribuce tohoto periodika v tištěné podobě, a to od 1. ledna 2016. Finanční zpravodaj tak bude nadále vydáván pouze v elektronické formě, a to na internetových stránkách ministerstva kde je již uveřejňován v současnosti.

Finanční zpravodaj bude vycházet za stejných okolností jako doposud, tzn. nahodile, dle potřeb Ministerstva financí. Se společností SEVT, a.s. byla ze strany ministerstva ukončena spolupráce a není již oprávněna nadále přijímat objednávky pro nadcházející ročníky.

pozn. zpracovatele: Na stránkách www.sbirka.cz resp. www.sbirka.com bude Finanční zpravodaj dostupný i nadále ve formátu HTML.