Pohledy na předpisy - ročník 2012

ze Sbírky zákonů ČR:
ze Sbírky mezinárodních smluv ČR: