Pohledy na nové předpisy

ze Sbírky zákonů ČR:

ze Sbírky mezinárodních smluv ČR: