Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 200 25
Texty částky : 200 25
Posl. předpis : 489 46