Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 122 20
Texty částky : 122 20
Posl. předpis : 279 29