Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 74 23
Texty částky : 74 23
Posl. předpis : 142 34