Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 160 39
Texty částky : 160 39
Posl. předpis : 451 78