Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 18 5
Texty částky : 18 5
Posl. předpis : 33 7