Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 158 27
Texty částky : 158 27
Posl. předpis : 341 40