Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 34 8
Texty částky : 34 8
Posl. předpis : 76 11