Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 78 23
Texty částky : 78 23
Posl. předpis : 183 37