Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 204 26
Texty částky : 197 26
Posl. předpis : 439 39