Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 126 14
Texty částky : 123 13
Posl. předpis : 312 22