Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 103 27
Texty částky : 103 27
Posl. předpis : 206 41