Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 109 14
Texty částky : 109 14
Posl. předpis : 235 25