Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 177 25
Texty částky : 173 25
Posl. předpis : 381 45