Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 56 15
Texty částky : 56 15
Posl. předpis : 130 21