Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 68 10
Texty částky : 67 10
Posl. předpis : 167 15