Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 153 23
Texty částky : 153 23
Posl. předpis : 379 38