Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 25 12
Texty částky : 25 12
Posl. předpis : 46 17