Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 92 11
Texty částky : 92 11
Posl. předpis : 253 19