Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 35 10
Texty částky : 31 10
Posl. předpis : 86 19