Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 47 13
Texty částky : 47 13
Posl. předpis : 134 23