Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 130 36
Texty částky : 130 36
Posl. předpis : 307 53