Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 19 6
Texty částky : 19 6
Posl. předpis : 41 9