Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 149 23
Texty částky : 148 21
Posl. předpis : 339 32