Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 43 17
Texty částky : 42 17
Posl. předpis : 81 23