Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 65 8
Texty částky : 65 8
Posl. předpis : 134 16