Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 101 29
Texty částky : 101 29
Posl. předpis : 235 44