Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 91 28
Texty částky : 91 28
Posl. předpis : 267 50