Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 8 1
Texty částky : 8 1
Posl. předpis : 15 1