Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 80 15
Texty částky : 74 15
Posl. předpis : 151 22