Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 107 16
Texty částky : 101 16
Posl. předpis : 241 23