Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 67 21
Texty částky : 67 21
Posl. předpis : 185 41