Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 58 10
Texty částky : 58 10
Posl. předpis : 158 14