Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 119 32
Texty částky : 119 32
Posl. předpis : 347 62