Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 129 32
Texty částky : 129 32
Posl. předpis : 256 48