Posled. stav : Sb. Sb.m.s.
Obsah částky : 6 3
Texty částky : 6 3
Posl. předpis : 15 5