Podpora (Tipy a triky):


Špatné zobrazení češtiny ve MS Wordu:
Pokud někteří uživatelé používají v souboru otevřeném v prohlížeči MS Explorer funkci Soubor - Upravit v programu Microsoft Word, může se špatné kódování ze záhadných důvodů projevit až po otevření ve Wordu. Opět jde o selhání automatiky při odhadu kódování češtiny v textu. Možná náprava: zvolit Nástroje - Možnosti - Obecné - Webové možnosti... - Kódování a opět nastavit Středoevropské jazyky (Windows), přičemž nezapomenout 2x potvrdit OK.


Špatné zobrazení češtiny v prohlížeči:
Pokud se v souboru otevřeném v prohlížeči MS Explorer z nějakého důvodu objeví špatné zobrazení češtiny, existuje jednoduchá možnodt nápravy: ve vodorovném menu zvolit Zobrazení - Kódování a nastavit Středoevropské jazyky (Windows). Všechny naše texty jsou zpracovávány stejným způsobem a s kódovou stránkou 1250. Pokud má software nastavený automatický výběr kódování, může občas dojít k selhání automatiky.


Nemožnost uložení souboru předpisu funkcí Uložit jako...:
Pokud se při pokusu o uložení předpisu otevřeného v prohlížeči MS Explorer objeví chybové hlášení "Tuto webovou stránku nelze uložit", tak se jedná o chybu prohlížeče. Stává se to u předpisů s extrémní délkou názvu a prohlížeči vadí délka 2. řádku HTML souboru TITLE, který tento název obsahuje (je to kvůli možnosti fulltextového hledání v názvech). Žádné podobné omezení HTML souboru není nikde popsáno a ani žádnému jinému prohlížeči tato délka nevadí.
Možné obejití problému: ukládat takový soubor z nějakého pohledu, který obsahuje odkaz na příslušný soubor s použitím pravého tlačítka myši.


Načítání aktuálních stránek ze serveru:
Pokud se Vám zdá, že stav našeho serveru neodpovídá aktuálnímu stavu, stačí použít jednoduchou fintu: u každé podezřelé stránky podržet klávesu SHIFT a kliknout na ikonu Obnovit/Reload.
Stručné vysvětlení: internetové prohlížeče jsou navrženy tak, že mají řadu vlastností pro práci v režimu "off-line". V praxi se to projevuje tak, že dříve načtené stránky jsou ukládány do tzv. "cache" paměti, aby se urychlilo jejich opakované načítání (hlavně např. obrázků). Tato funkce je výhodná v případě serveru, jehož obsah se dlouho nemění, ale jeho stránky často navštěvujete (příklad: jízdní řády). Naše stránky (serveru Sbírka předpisů) stejně jako všechny zpravodajské servery jsou však pravým opakem. Ve snaze přinést co nejčerstvější informace aktualizujeme jeho obsah i několikrát denně a tak je tato vlastnost prohlížečů pro nás spíše na škodu. Předpokládáme, že fukci Obnovit (u MS Exporeru) nebo Reload (u Netscape Navigatoru) většina uživatelu zná a často používá. Avšak rozšířená funkce, způsobená současným podržením klávesy SHIFT, jak se zdá, není příliš známá a ani v základních popisech funkcí prohlížečů není uváděna. Tato funkce zajistí načítání stránek přednostně ze serveru a nikoliv z "cache" pamětí.
Další možností je změnit trvale nastavení vašeho prohlížeče tak, aby vždy stahoval stránky ze serveru a nikoliv z cache. Není jednoduché popsat změnu nastavení, protože je závislé na typu a verzi prohlížeče. U Netscape Navigatoru (verze 4.70) je cesta k nastavení: Preferences -> Advanced -> Cache, u MS Exploreru (verze 5.0): Možnosti sítě Internet -> Obecné -> Dočasné stránky sítě Internet -> Nastavení. Nakonec lze nalét volbu z minimálně 3 možností, týkající se frekvence kontrol aktuálnosti stránek (porovnáním stránky v cache a ze serveru): vždy, při prvním spuštění prohlížeče a nikdy. Pokud máte nastavení nikdy, můžete se spolehnou, že budete mít problémy s aktuálností načítaných stránek. Pokud nastavíte volbu vždy, máte zajištěno načítání vždy aktuálních stránek, bohužel však za cenu určitého zpomalení načítání.


Tisk textu předpisu:
Není nijak blokován! Pokud je tato funkce neaktivní, není ještě natažen celý HTML soubor. U různých prohlížečů je indikace natahování souborů realizována různě, ale vždy nějaká je. Také se může stát, že v průběhu natahování spadne spojení (zvláště vytáčené), pak se funkce tisku nestane nikdy aktivní.
Jen opakujeme: funkce tisku se vyvolává z horního menu: File a pak volbou Print (nebo kombinací kláves CTRL+P). Také je někdy výhodné pomocí funkce Save As uložit HTML soubor na vlastní disk a teprve potom (nezávisle na připojení, tedy v režimu off-line) soubor otevřít v prohlížeči a spustit tisk.
Poznámka: pokud otevřete takto získaný soubor Vašim prohlížečem, objeví se Vám na začátku každého odstavce grafický symbol. Je to proto, že chybějící prvek jazyka HTML pro tabulátor byl realizován pomocí obrázku s prázdným obdélníčkem šířky tabulátoru pod názvem tab.gif. Najdete ho určitě v adresáři CACHE Vašeho prohlížeče, ale pod jiným jménem. Najdete ho ale podle délky - má 815 bajtů. Stačí ho jen přejmenovat a přikopírovat do adresáře k otevíranému HTM souboru.

Tisk pouze části předpisu:
Tisk bloku, jak jsme zvyklí z jiných aplikací internetové prohlížeče neumožňují. Je však možné poslat na tiskárnu jen některé stánky (od x do y) nebo jen jednu (od x do x). K orientaci, co se na které stránce nalézá, Vám může posloužit funkce Print Preview.


Přenos bloku do textových editorů:
Blok textu (např. paragraf, který chcete citovat) vyznačený v prohlížeči pomocí myši se dá přenést do textového editoru, ale ztratí se přitom některé atributy, např. tučnění. Tabulátory a centrování zůstanou, ale jsou realizovány mezerami a každý řádek je zakončen tzv."tvrdým" koncem. V případě krátkých bloků to nevadí, u delších bloků je nutné po přenosu upravit formální vzhled textu).


Hledání v textu předpisu:
Abyste při hládání pasáží, které Vás zajímají nemuseli pracně prohledávat celý text předpisu (zvláště, je-li hodně dlouhý), lze s výhodou použít funkci hledání: volba Edit z horního menu a pak volba Find... (nebo přímo kombinací CTRL+F). Pak stačí jen zadat slovo, slovní spojení a nebo jakýkoliv textový řetězec, které Vám jednoznačně určí hledanou pasáž.