Virtuální knihy z produkce firmy TORI Soft:

OBSAH:

Rozdělení virtuálních knih:
Z oblasti technické:
Z oblasti životního prostředí:
Z oblasti daní:
Z ostatních oblastí:

Abecední řazení všech virtuálních knih:


Z oblasti technické:

METROLOGIE
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
STAVEBNÍ ZÁKON
TELEKOMUNIKACE
ZBRANĚ A STŘELIVO
OCHRANA SPOTŘEBITELE
ENERGETIKA

Z oblasti životního prostředí:

VODA, VODOVODY A KANALIZACE
ODPADY
OBALY
OVZDUŠÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
CHEMICKÉ LÁTKY
GEOLOGIE A HORNICTVÍ
RYBÁŘSTVÍ
OCHRANA PŘÍRODY

Z oblasti daní:

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
DAŇ Z PŘÍJMU
SPOTŘEBNÍ DAŇ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
SILNIČNÍ DAŇ
MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY (smlouvy o dvojím zdanění)
POPLATKY
ÚČETNICTVÍ

Z ostatních oblastí:

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
POŽÁRNÍ OCHRANA
AUTORSKÉ PRÁVO
OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
KATASTR NEMOVITOSTÍ
VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
POLICEJNÍ PRÁVO
MZDY, PLATY A ODMĚNY
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
KONKURZ A VYROVNÁNÍ (INSOLVENČNÍ PRÁVO)
BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY
MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
PRACOVNÍ PRÁVO, CESTOVNÍ NÁHRADY A STRAVNÉ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CIVILNÍ LETECTVÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VETERINÁRNÍ PÉČE
KONTROLA VÝVOZU A DOVOZU
DEVIZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ŠKOLSTVÍ
POHŘEBNICVÍ
PAMÁTKOVÁ PÉČE
VODNÍ DOPRAVA
POŠTOVNÍ SLUŽBY
BEZPEČNOST PRÁCE
ZPŮSOBILOST KE ZDRAVOTNICKÝM POVOLÁNÍM
PRÁVNÍ POMOC V EU
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
CELNICTVÍ

Abecední řazení všech virtuálních knih:

AUTORSKÉ PRÁVO
BEZPEČNOST PRÁCE
BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY
CELNICTVÍ
CIVILNÍ LETECTVÍ
DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
DAŇ Z PŘÍJMU
DEVIZOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ENERGETIKA
GEOLOGIE A HORNICTVÍ
CHEMICKÉ LÁTKY
KATASTR NEMOVITOSTÍ
KONKURZ A VYROVNÁNÍ (INSOLVENČNÍ PRÁVO)
KONTROLA VÝVOZU A DOVOZU
MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL
METROLOGIE
MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY (smlouvy o dvojím zdanění)
MZDY, PLATY A ODMĚNY
OBALY
OBCHODNÍ PRÁVO
OCEŇOVÁNÍ MAJETKU
ODPADY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OCHRANA PŘÍRODY
OCHRANA SPOTŘEBITELE
OVZDUŠÍ
PAMÁTKOVÁ PÉČE
POHŘEBNICVÍ
POLICEJNÍ PRÁVO
POPLATKY
POŠTOVNÍ SLUŽBY
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
POŽÁRNÍ OCHRANA
PRACOVNÍ PRÁVO, CESTOVNÍ NÁHRADY A STRAVNÉ
PRÁVNÍ POMOC V EU
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
RYBÁŘSTVÍ
SILNIČNÍ DAŇ
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
SPOTŘEBNÍ DAŇ
SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
STAVEBNÍ ZÁKON
ŠKOLSTVÍ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY
TELEKOMUNIKACE
ÚČETNICTVÍ
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VETERINÁRNÍ PÉČE
VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
VODA, VODOVODY A KANALIZACE
VODNÍ DOPRAVA
ZBRANĚ A STŘELIVO
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ZPŮSOBILOST KE ZDRAVOTNICKÝM POVOLÁNÍM
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ