Virtuální knihy z produkce firmy TORI Soft:

OBSAH:

Rozdělení virtuálních knih:
Z oblasti technické:
Z oblasti životního prostředí:
Z oblasti daní:
Z ostatních oblastí:

Abecední řazení všech virtuálních knih:


Z oblasti technické:

METROLOGIE
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
STAVEBNÍ ZÁKON
ZBRANĚ A STŘELIVO
OCHRANA SPOTŘEBITELE
ENERGETIKA

Z oblasti životního prostředí:

VODA, VODOVODY A KANALIZACE
ODPADY
OBALY
OVZDUŠÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ
CHEMICKÉ LÁTKY
GEOLOGIE A HORNICTVÍ

Z oblasti daní:

SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
DAŇ Z PŘÍJMU
SPOTŘEBNÍ DAŇ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
SILNIČNÍ DAŇ
MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY (smlouvy o dvojím zdanění)
POPLATKY
ÚČETNICTVÍ

Z ostatních oblastí:

PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
POŽÁRNÍ OCHRANA
AUTORSKÉ PRÁVO
KATASTR NEMOVITOSTÍ
POLICEJNÍ PRÁVO
MZDY, PLATY A ODMĚNY
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
OBCHODNÍ PRÁVO
KONKURZ A VYROVNÁNÍ (INSOLVENČNÍ PRÁVO)
BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
PRACOVNÍ PRÁVO, CESTOVNÍ NÁHRADY A STRAVNÉ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VETERINÁRNÍ PÉČE
ŠKOLSTVÍ
BEZPEČNOST PRÁCE
PRÁVNÍ POMOC V EU
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
CELNICTVÍ

Abecední řazení všech virtuálních knih:

AUTORSKÉ PRÁVO
BEZPEČNOST PRÁCE
BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY
CELNICTVÍ
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
DAŇ Z PŘÍJMU
ENERGETIKA
GEOLOGIE A HORNICTVÍ
CHEMICKÉ LÁTKY
KATASTR NEMOVITOSTÍ
KONKURZ A VYROVNÁNÍ (INSOLVENČNÍ PRÁVO)
METROLOGIE
MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ VZTAHY (smlouvy o dvojím zdanění)
MZDY, PLATY A ODMĚNY
OBALY
OBCHODNÍ PRÁVO
ODPADY
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OCHRANA SPOTŘEBITELE
OVZDUŠÍ
POLICEJNÍ PRÁVO
POPLATKY
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
POŽÁRNÍ OCHRANA
PRACOVNÍ PRÁVO, CESTOVNÍ NÁHRADY A STRAVNÉ
PRÁVNÍ POMOC V EU
PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
SILNIČNÍ DAŇ
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
SPOTŘEBNÍ DAŇ
SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
STAVEBNÍ ZÁKON
ŠKOLSTVÍ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY
ÚČETNICTVÍ
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
VETERINÁRNÍ PÉČE
VODA, VODOVODY A KANALIZACE
ZBRANĚ A STŘELIVO
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ