Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 328/2017 Sb. Částka: 111/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3486 Rozeslána dne: 6. října 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 25. září 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

328

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech
a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 175/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín
12 950
Svobodník
24 850
Desátník
26 260
Četař
27 810
Rotný
32 430
Rotmistr
34 740
Nadrotmistr
37 070
Praporčík
39 640
Nadpraporčík
42 450
Štábní praporčík
55 310
Poručík
37 310
Nadporučík
42 450
Kapitán
48 890
Major
55 310
Podplukovník
61 750
Plukovník
74 610
Brigádní generál
87 480
Generálmajor
100 320
Generálporučík
113 190
Armádní generál
126 040".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín
12 950
Svobodník
13 420
Desátník
13 900
Četař
14 370
Rotný
14 840
Rotmistr
15 310
Nadrotmistr
15 780".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.