Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
Citace: 254/2018 Sb. Částka: 129/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4602-4607 Rozeslána dne: 9. listopadu 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 30. října 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
401/2017

Text předpisu:

254

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2018

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019


Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, se zrušuje.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 254/2018 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)