Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 48/2019 Sb. Částka: 19/2019 Sb.
Na straně (od-do): 435 Rozeslána dne: 15. února 2019
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 31. ledna 2019 Datum účinnosti od: 15. února 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
245/2000 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 192/0

Text předpisu:

48

ZÁKON

ze dne 31. ledna 2019,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., se slova "17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii" nahrazují slovy "17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
v z. Brabec v. r.