Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Citace: 104/2020 Sb. Částka: 40/2020 Sb.
Na straně (od-do): 946 Rozeslána dne: 17. března 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 17. března 2020 Datum účinnosti od: 17. března 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: viz § 2
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
241/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
104/2020 Sb.

Text předpisu:

104

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 2020

o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.


§ 2

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti skončením nouzového stavu uvedeného v § 1 tohoto nařízení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.