Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Citace: 141/2020 Sb. Částka: 51/2020 Sb.
Na straně (od-do): 1165 Rozeslána dne: 30. března 2020
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 30. března 2020 Datum účinnosti od: 30. března 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

141

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 333

o přijetí krizového opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) krizového zákona.

Vláda

I.
nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2;

II.
ukládá

1.
ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky podle bodu I. tohoto usnesení,

2.
ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:

ministři zdravotnictví,
obrany


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.