Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Citace: 21/2021 Sb. Částka: 11/2021 Sb.
Na straně (od-do): 250 Rozeslána dne: 22. ledna 2021
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. ledna 2021 Datum účinnosti od: 22. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

21

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 22. ledna 2021 č. 55

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2


Vláda

I.
podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 14. února 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 391/2020 Sb., prodloužený usnesením vlády ze dne 30. října 2020 č. 1108, vyhlášeným pod č. 439/2020 Sb., do 20. listopadu 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeným pod č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, dále prodloužený usnesením vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1294, vyhlášeným pod č. 521/2020 Sb., do 23. prosince 2020, a dále prodloužený usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, vyhlášeným pod č. 593/2020 Sb., do 22. ledna 2021, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 21. ledna 2021 č. 1459;

II.
stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III.
pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.


Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.