Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
Citace: 302/2021 Sb. Částka: 133/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3498 Rozeslána dne: 25. srpna 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. července 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

302

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. července 2021

o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou


Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Udělovaná ocenění

Národní sportovní agentura může udělovat tato ocenění:

a)
Ocenění předsedy Národní sportovní agentury za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen "Global Games"),

b)
Ocenění předsedy Národní sportovní agentury pro nejlepší sportovce.


§ 2

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury za medailové
umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských
hrách a na Global Games

(1) Ocenění podle § 1 písm. a) se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských, paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games.

(2) Ocenění podle § 1 písm. a) tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských, paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2 500 000 Kč.


§ 3

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury
pro nejlepší sportovce

(1) Ocenění podle § 1 písm. b) se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.

(2) Ocenění podle § 1 písm. b) tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu nebo reprezentace. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.