Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
Citace: 304/2021 Sb. Částka: 133/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3500 Rozeslána dne: 25. srpna 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 26. července 2021 Datum účinnosti od: 26. srpna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
1/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
425/2016 Sb.; 184/2018 Sb.

Text předpisu:

304

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. července 2021,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací
zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.


Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky:


§ 1

Zrušují se:

1.
Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.

2.
Nařízení vlády č. 184/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.