Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014
Citace: 308/2021 Sb. Částka: 134/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3518 Rozeslána dne: 25. srpna 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 13. srpna 2021 Datum účinnosti od: 25. srpna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
66/2017 Sb.; 44/2019 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

308

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. srpna 2021

o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021
o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků
s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014


Ministerstvo zdravotnictví sděluje na základě čl. VIII písm. a) a b) zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a na základě čl. III zákona č. 44/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, že dne 31. července 2021 bylo v Úředním věstníku EU vyhlášeno rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014, které v čl. 1 uvádí, že portál a databáze EU dosáhly plné funkčnosti a splňují funkční specifikace uvedené v čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) č. 536/2014.


Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.