Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
Citace: 314/2021 Sb. Částka: 139/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3762 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum přijetí: 23. srpna 2021 Datum účinnosti od: 30. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz § 3
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
159/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
372/2020 Sb.

Text předpisu:

314

VYHLÁŠKA

ze dne 23. srpna 2021

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022


Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:


§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022 činí 0,03 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 372/2020 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2021 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.