Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Citace: 321/2021 Sb. Částka: 141/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3847 Rozeslána dne: 31. srpna 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum přijetí: 20. srpna 2021 Datum účinnosti od: 31. srpna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
183/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

321

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 20. srpna 2021

o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky


Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 12. července 2021 č. 618 schválila Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky.


Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.