Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
Citace: 332/2021 Sb. Částka: 144/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3933 Rozeslána dne: 8. září 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 17. srpna 2021 Datum účinnosti od: 8. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

332

SDĚLENÍ

Ministerstva průmyslu a obchodu


Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že svým rozhodnutím č. 34/2021 ze dne 22. července 2021, č. j. MPO 530779/21/21000/01000, PID: MIPOX03Q92D1 pověřilo Český institut pro akreditaci, o.p.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČO 25677675:

prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. srpna 2021.


Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.