Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 336/2021 Sb. Částka: 147/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3986-3987 Rozeslána dne: 13. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 9. září 2021 Datum účinnosti od: 14. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
247/1995 Sb.
Předpis mění:
118/2006 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

336

VYHLÁŠKA

ze dne 9. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady,
kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb., vyhlášky č. 324/2013 Sb. a vyhlášky č. 287/2017 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v položce "Düsseldorf" před slovo "konzulát" vkládá slovo "generální".

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr zahraničních věcí:
Kulhánek, MA, v. r.