Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
Citace: 337/2021 Sb. Částka: 147/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3988-3989 Rozeslána dne: 13. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 25. srpna 2021 Datum účinnosti od: 22. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
6/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

337

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2021

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky


Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 22. září 2021 se ke 150. výročí narození Františka Kupky vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".


§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je kompozice dílčích motivů z děl Františka Kupky, ve kterých je zakomponován svislý text "CHCI TVOŘIT JAKO HUDEBNÍK". V levé části mince je svislý text "ČESKÁ REPUBLIKA" tvořený spojenými písmeny a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je kompozice dílčích motivů z děl Františka Kupky, do kterých je zakomponován jeho portrét a svislý text "NECHCI MALOVAT HUDBU". V levé části mince je umístěn svislý text "KUPKA FRANTIŠEK" tvořený spojenými písmeny a svislé texty "1871" a "2021". Značka autora mince Adama Fejfara se nachází při spodním okraji mince.

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. září 2021.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 337/2021 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny
ke 150. výročí narození Františka Kupky

(lícní a rubová strana)