Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč
Citace: 338/2021 Sb. Částka: 147/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3990-3991 Rozeslána dne: 13. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 25. srpna 2021 Datum účinnosti od: 5. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
6/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

338

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2021

o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč


Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 5. října 2021 se v rámci cyklu "Městské památkové rezervace" vydává zlatá mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč (dále jen "mince").

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").

(3) Mince se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince je přípustná odchylka v ryzosti zlata nahoru 0,01 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,062 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.


§ 2

(1) Na lícní straně mince je uprostřed mincovního pole vyobrazena postava anděla na nebesích z kostela sv. Ignáce z Loyoly, který drží městský znak v jeho barokní podobě. Kolem anděla jsou v barokním opevnění zakomponována heraldická zvířata z velkého státního znaku, a to nahoře český lev, vlevo od něj moravská orlice a vpravo od něj slezská orlice. Pod andělem se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "5 000 Kč". Po obvodu mince jsou v opisu uvedeny texty "MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE" a "ČESKÁ REPUBLIKA". Značka České mincovny, která je tvořena písmeny "Č" a "M", se nachází při pravém okraji.

(2) Na rubové straně mince je koláž nejvýznamnějších architektonických památek Městské památkové rezervace Jihlava. Při horním okraji je v opisu text "MĚSTO JIHLAVA", ročník ražby "2021" se nachází při spodním okraji. Iniciály autora mince Luboše Charváta, které jsou tvořeny propojenými písmeny "L" a "Ch", se nachází pod písmenem "M" z textu "MĚSTO JIHLAVA".

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. října 2021.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha k vyhlášce č. 338/2021 Sb.


Vyobrazení zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč

(lícní a rubová strana)