Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních moto-rových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
Citace: 116/2022 Sb. Částka: 59/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1218 Rozeslána dne: 13. května 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 10. května 2022 Datum účinnosti od: 14. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
511/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

116

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 4 písm. a) se částka "37,10 Kč" nahrazuje částkou "44,50 Kč".

2. V § 4 písm. c) se částka "36,10 Kč" nahrazuje částkou "47,10 Kč".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.