Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
Citace: 205/2022 Sb. Částka: 92/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2456 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 29. června 2022 Datum účinnosti od: 1. července 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
65/2022 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
205/2022 Sb. pozbývá platnosti 31.3.2023

Text předpisu:

205

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022

o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022


Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.:


§ 1

(1) Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen "příspěvek") se poskytuje za kalendářní měsíce červenec až prosinec 2022,

a)
sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc; maximálně lze zohlednit 3 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti,

b)
nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, ve výši

1.
5 000 Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu,

2.
9 000 Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby,

3.
12 000 Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby,

4.
14 000 Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, nebo

5.
15 000 Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob.

(2) Pokud žadatel o příspěvek splňuje v období kalendářního měsíce podmínky pro přiznání příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a b), poskytne se mu příspěvek podle odstavce 1 písm. a) i b).

(3) Pro účely příspěvku podle odstavce 1 se zohlední pouze ubytované osoby, kterým bylo ubytování v období kalendářního měsíce poskytnuto po dobu nejméně 16 dnů po sobě jdoucích.


§ 2

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.