Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
Citace: 206/2022 Sb. Částka: 92/2022 Sb.
Na straně (od-do): 2457-2458 Rozeslána dne: 30. června 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 29. června 2022 Datum účinnosti od: 30. června 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
65/2022 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
206/2022 Sb. pozbývá platnosti dnem 31.3.2023

Text předpisu:

206

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2022

o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší
a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany
a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou


Vláda nařizuje podle § 6b odst. 2 a § 6e odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 198/2022 Sb.:


§ 1

Služby související s poskytováním ubytování

(1) Při poskytování nouzového ubytování zajišťuje provozovatel ubytovaným osobám možnost stravování nebo přípravy stravy.

(2) V případě nouzového ubytování v zařízeních provozovaných organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem vnitra a pověřenou plněním úkolů podle § 92c zákona o azylu lze ubytovaným osobám poskytnout stravu a základní prostředky osobní hygieny.

(3) Při poskytování dočasného nouzového přístřeší poskytuje provozovatel ubytovaným osobám stravu nebo potraviny; dále může provozovatel poskytovat základní prostředky osobní hygieny.


§ 2

Rozložení ubytovacích kapacit

Rozložení potřebných kapacit ubytování na území České republiky podle krajů stanoví příloha k tomuto nařízení.


§ 3

Výše paušální náhrady

Výše paušální náhrady nákladů na ubytování za ubytovanou osobu za 1 noc činí

a)
200 Kč při zajištění dočasného nouzového přístřeší,

b)
200 Kč při zajištění nouzového ubytování v zařízení, jehož provozovatelem je územní samosprávný celek nebo jím zřízená nebo založená právnická osoba, nebo při zajištění nouzového ubytování v účelových zařízeních pro ubytování podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách, nebo

c)
250 Kč při zajištění nouzového ubytování v případech neuvedených v písmeni b).


§ 4

Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.


Předseda vlády:
v z. Mgr. Bc. Rakušan v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 206/2022 Sb.


Rozložení ubytovacích kapacit

Název kraje
Hlavní město Praha 9 144
Středočeský kraj 5 835
Jihočeský kraj 2 935
Plzeňský kraj 2 864
Karlovarský kraj 1 308
Ústecký kraj 3 433
Liberecký kraj 1 876
Královéhradecký kraj 2 395
Pardubický kraj 2 223
Kraj Vysočina 2 348
Jihomoravský kraj 5 282
Olomoucký kraj 2 667
Zlínský kraj 2 349
Moravskoslezský kraj 5 132
Česká republika 50 000