Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů
Citace: 261/2023 Sb. Částka: 120/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3191 Rozeslána dne: 25. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 18. srpna 2023 Datum účinnosti od: 25. srpna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

261

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 18. srpna 2023

o vydání cenových předpisů


Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že

1.
dne 24. dubna 2023 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 6/2023/OLZP, o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. května 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 6 ze dne 24. dubna 2023,

2.
dne 14. července 2023 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 7/2023/OLZP, o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. srpna 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 10 ze dne 17. července 2023,

3.
dne 4. srpna 2023 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 8/2023/OLZP, o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; tento cenový předpis nabývá účinnosti dne 1. září 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze dne 10. srpna 2023.


Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.