Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky
Citace: 263/2023 Sb. Částka: 121/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3199 Rozeslána dne: 31. srpna 2023
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum přijetí: 1. srpna 2023 Datum účinnosti od: 31. srpna 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
183/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

263

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 1. srpna 2023

o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky


Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 19. července 2023 č. 542 schválila Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky.


Ministr pro místní rozvoj:
PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.