Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Citace: 264/2023 Sb. Částka: 122/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3202-3328 Rozeslána dne: 31. srpna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 24. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
243/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
249/2022 Sb.

Text předpisu:

264

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2023

o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně
z přidané hodnoty a daní z příjmů


Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 391/2015 Sb. a zákona č. 540/2020 Sb.:


§ 1

Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,466792 %.


§ 2

Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.


§ 3

Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je uvedeno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.


§ 4

Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.


Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.Příloha k vyhlášce č. 264/2023 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)