Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 266/2023 Sb. Částka: 123/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3340 Rozeslána dne: 31. srpna 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Datum přijetí: 29. srpna 2023 Datum účinnosti od: 1. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
561/2004 Sb.
Předpis mění:
13/2005 Sb.; 250/2022 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

266

VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb.,
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 20 odst. 8, § 28 odst. 6 a § 71 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři

Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., vyhlášky č. 400/2009 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 145/2018 Sb., vyhlášky č. 200/2021 Sb., vyhlášky č. 126/2022 Sb. a vyhlášky č. 250/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 6b odst. 2 se číslo "12" nahrazuje číslem "24".

2. V § 6d odst. 1 se číslo "200" nahrazuje číslem "400" a číslo "10" se nahrazuje číslem "20".


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

V čl. III vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, se číslo "2023" nahrazuje číslem "2024".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.