Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského
Citace: 268/2023 Sb. Částka: 124/2023 Sb.
Na straně (od-do): 3347-3348 Rozeslána dne: 7. září 2023
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 23. srpna 2023 Datum účinnosti od: 13. září 2023
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
6/1993 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

268

VYHLÁŠKA

ze dne 23. srpna 2023

o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského


Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:


§ 1

(1) Dnem 13. září 2023 se ke 150. výročí narození Maxe Švabinského vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").

(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem.

(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".


§ 2

(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna část obrazu Maxe Švabinského Chudý kraj. Při levém okraji mince se nachází označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Text "ČESKÁ REPUBLIKA" je zakomponován do ztvárnění části obrazu v pravé dolní části mincovního pole. Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně dvousetkoruny je ztvárněn portrét Maxe Švabinského. Při levém okraji mince se nachází text "1873 _ 2023". Před textem "1873" jsou umístěny iniciály autora mince MgA. Josefa Oplištila, které jsou tvořeny kompozicí písmen "J" a "O". Vpravo dole od portrétu je umístěn text "MAX ŠVABINSKÝ".

(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. září 2023.


Guvernér:
v z. doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
viceguvernérka


Příloha k vyhlášce č. 268/2023 Sb.


Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského

(lícní a rubová strana)